USA/CHINA

BDA/USA
320 Pine Ave. Suite #415 Long Beach, CA 90802
T: 562-495-6200
C: 714-225-0153
bruce@blousedesigners.com

BDA/China
17A10 NO.39 Yile Road Xihu Hangzhou China
Office:  (0571) 56078378 18667133608
Fax: (0571) 85457103
C: 310012
E-Mail: shouyanyan@bdainc.cn